Stichting Stimulering Doe Kunst


Naar een museum gaan en daar dan direct zelf kunst kunnen maken dat vinden de oprichters van de Stichting Stimulering Doe Kunst een prachtige manier om creativiteit tot uiting te laten komen. Nu kan elke uiting van kunst een beschouwer aanzetten tot creatie, de stichting tracht kunst te verzamelen die dit potentieel extra bezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongeoefende kunstbeschouwer, waaronder het kind.

De Stichting Stimulering Doe Kunst is opgericht op 27 oktober 2017. De Stichting stelt zich ten doel:

  1. Het in stand houden, beheren, conserveren, produceren, tonen en in bruikleen nemen van kunst die aanzet tot creativiteitsontwikkeling in de meest brede zin van het woord.
  2. De stichting opereert conform de normen van het International Council of Museums (ICOM) ‘A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. This definition is a reference in the international community’ (ICOM 2007)).
  3. De stichting heeft voorts ten doel het bevorderen van de kennis en het onderzoek over creativiteitsontwikkeling door middel van kunst.
  4. De stichting beheert de langdurige bruikleen van de kerncollectie. Deze kerncollectie bestaat uit schilderijen, grafiek, fotografie, keramiek en Legokunst.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (aanvraag bij Belastingdienst in behandeling).

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

De bestuursleden zijn: Voorzitter mevrouw Margriet Kuijper, penningmeester de heer Bert Brondijk, secretaris de heer Luuk de Vries.

Het bestuur werkt volgens de Code Cultural Governance. Daarbij is transparantie en open communicatie met de buitenwacht van groot belang. Degelijke planning, reflecteren, helder financieel beleid en analyse van risico’s vormen de kern van het bestuurlijk werk.

Jaarverslag 2017/2018

Jaarrekening 2017/2018

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Bekijk het beleidsplan

Bekijk statuten Bekijk KvK inschrijving


Gegevens:

Stichting Stimulering Doe Kunst
Noorderstraat 330
9611 AT Sappemeer
06 – 14440330
marjon@edzes.com

Kamer van koophandel nummer 69937109
RSIN nummer 858071915

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
NL86 RABO 0324 1889 00

BTW nummer NL858071915B01


Projecten

© 2021 Doe Museum | Alle rechten voorbehouden | Neem contact op | Website door Boon Webdesign.