Privacy


Privacy

Dit is de privacyverklaring van Doe Museum B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63139502. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Doe Museum B.V. door middel van het klantensysteem van Doe Museum B.V. en de verwerkingen via onze website www.doemuseum.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Doe Museum B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Doe Museum B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Doe Museum B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Doe Museum B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Doe Museum B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Doe Museum B.V. worden gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Doe Museum-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Doe Museum B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Doe Museum B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met onze Data Protection Officer opnemen via info@doemuseum.nl. Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke data:

  • Contactformulier: naam en e-mailadres
  • Ticketverkoop: naam, e-mailadres, transactiegegevens & IP-adres met de WooCommerce Plugin.
  • Aanmeldformulieren kinderfeestjes & activiteiten: naam, e-mailadres & telefoonnummer
  • Google Analytics: wij verzamelen hier uw IP-adres, echter hebben wij hier IP-masking op toegepast, dit betekend dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.

Bewaartermijn

Doe Museum B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Google Analytics data wordt na 14 maanden verwijderd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Ook maken wij gebruik van de facebook-pixel waardoor externe partijen mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van onze website en elders op het internet en deze gegevens gebruiken voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. Wilt u deze functies stopzetten dan kunt u dit doen via de website: Your Online Choices

Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google
  • IP-masking hebben toegepast, dit betekend dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
  • De gegevens worden niet gedeeld met Google Analytics
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wil je Google niet meer in staat stellen om jouw gegevens te gebruiken in Analytics? Installeer dan via deze link het programma in je Google Chrome browser.

Met wie wij samenwerken

Mailchimp gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven en andere bedrijfsinformatie. WooCommerce is de plugin die wij gebruiken voor onze online ticketverkoop. Wij werken met Mollie Payments voor de financiële afhandeling van onze online ticketverkoop, dit gaat dus om betaalgegevens via iDeal.

Beveiliging

Medewerkers van het Doe Museum hebben instructie gekregen omtrent de privacy van de gegevens die wij verzamelen. Medewerkers hebben alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben voor het leveren van een dienst.

Op het moment dat er een datalek wordt geconstateerd zal er een procedure in gang worden gezet om dit op te lossen. De personen waarvan mogelijk data is gelekt zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door de Data Protection Officer.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie mei 2018

© 2024 Doe Museum | Alle rechten voorbehouden | Neem contact op | Website door Boon Webdesign.